Skip to content

Om oss

Flyttbare, skreddersydde og kostnadseffektive haller fra O.B.Wiik Hall. Bruksområdene varierer fra småskala midlertidig lagring til store industrielle områder og idrettsanlegg.

O.B.Wiik Hall er en avdeling av O.B.Wiik AS, som ble grunnlagt i Norge i 1912 og er en ledende leverandør av stoffdekte haller.

Ingeniøreksperter hos O.B.Wiik har utviklet en rekke høykvalitetsløsninger for å sikre at våre duk- og plasthaller møter dine behov. Våre haller er fullt tilpassbare, flyttbare og kostnadseffektive og dermed den ideelle løsningen for ethvert prosjekt, stort eller lite.

Vi er kjent i hele Norden for høy kvalitet og tilpassede løsninger. Vi har salgskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, samt datterselskaper i Sverige og Danmark. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, Norge. Totalt sett har O.B.Wiik over 100 ansatte og en årlig omsetning på 500 millioner norske kroner.

O.B.Wiik Hall er stolt av å være en del av Zurhaar AS, et industri-, entreprenør- og eiendomkonsern med over 420 ansatte og 170 000m² næringseiendom globalt.

Miljø

O.B.Wiik Hall erkjenner at vår virksomhet har påvirkning på ytre miljø, gjennom egen virksomhet, samt indirekte via våre kunder og leverandører. Derfor tar vi i O.B.Wiik Hall et ansvar for vår miljøpåvirkning som skal være forpliktende for virksomheten og integreres i den daglige driften. Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik Hall har et effektivt miljøstyringssystem og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik Hall har pålagt seg selv. Vi gjør aktive valg som gir våre produkter en lang levetid. Vi fokuserer på å redusere O.B.Wiik Hall miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk, samt å benytte en høy grad av miljøvennlige produkter i vår produksjon. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Alle i O.B.Wiik Hall er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet vurderer sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

O.B.Wiik Hall er medlem i Renas og Grønt Punkt Norge, og deltar dermed aktivt for å sikre innsamling og gjenvinning av elektrisk/elektronisk avfall og emballasje.

Ønsker du å se vårt miljøregnskap? Ta kontakt med oss.

La oss jobbe sammen

O.B.Wiik Hall-teamet er klare til å diskutere deres prosjekter. Fyll ut dette raske skjemaet, send oss en e-post eller ring oss, så hjelper vi deg med å finne den perfekte løsningen.

64 83 55 00
hall@obwiik.no

KONTAKT OSS